PIEKABES

piekabeKursa mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas transporta vadīšanā ar piekabi.