PIRMĀ PALĪDZĪBA

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBĀS IEKĻAUTS

• Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums;
• ABC praktiskais demonstrējums;
• Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana;
• Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;
• Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi – acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes;
• Elektrotraumas;
• Slīkšana;
• Dažādas traumas, amputācijas;
• Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
• Svešķermeņi;
• Cietušā transportēšana;
• Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem;
• Slimības;
• Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība.