KATEGORIJAS

PROFKATEGORIJA

Kategorija C
KATEGORIJAS APRAKSTS

C1: transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu,  bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu

C: transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 12 000 kg, garums – vismaz 8 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu.

CE: C kategorijas prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m, vai puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir vismaz 20 000 kg, garums – vismaz 14 m, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h

MOTOCIKLI

Kategorija A
KATEGORIJAS APRAKSTS

A1: A1 kategorijas motocikls bez blakusvāģa, kura motora darba tilpums ir vismaz 120 cm3 un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h

A2: motocikls, kura motora darba tilpums ir vismaz 400 cm3 un motora jauda ir vismaz 25 kW

A: motocikls, kura motora darba tilpums ir vismaz 600 cm3 un motora jauda ir vismaz 40 kW

AM: Mopēds, kura motora darba tilpums nepārsniedz 50 cm3, bet ceļu satiksmē pieļaujamais braukšanas ātrums nepārsniedz 45 km/h

CSDD NOTEIKTĀS PRASĪBAS / KATEGORIJAS B/A2 B/A
Vecums no kura drīkst CSDD eksāmenus 18 24
Minimālais teorētisko apmācību stundu skaits 15 15
Minimālais braukšanas apmācību stundu skaits 15 8
Mācību ilgums (nedēļās) 2 2

VIEGLIE AUTO

Kategorija B
KATEGORIJAS APRAKSTS

B1: kvadricikls, kura maksimālais ātrums ir vismaz 60 km/h

B: četrriteņu B kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h

BE: B kategorijas prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h

CSDD NOTEIKTĀS PRASĪBAS / KATEGORIJAS B/A2 B/A
Vecums no kura drīkst CSDD eksāmenus 18 21
Minimālais teorētisko apmācību stundu skaits 55 17
Minimālais braukšanas apmācību stundu skaits 14 6
Mācību ilgums (nedēļās) 5-7 1-2

SMAGĀS MAŠĪNAS

Kategorija C
KATEGORIJAS APRAKSTS

C1: transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu,  bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu

C: transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 12 000 kg, garums – vismaz 8 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu.

CE: C kategorijas prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m, vai puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir vismaz 20 000 kg, garums – vismaz 14 m, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h

CSDD NOTEIKTĀS PRASĪBAS / KATEGORIJAS B/C B/CE
Vecums no kura drīkst CSDD eksāmenus 21 24
Minimālais teorētisko apmācību stundu skaits 63 27
Minimālais braukšanas apmācību stundu skaits 15 11
Mācību ilgums (nedēļās) 5-7 2-3

AUTOBUSI

Kategorija D
KATEGORIJAS APRAKSTS

D1: transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu

D1E: D1 kategorijas prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg

D: transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums – vismaz 10 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu

DE: D kategorijas prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg

CSDD NOTEIKTĀS PRASĪBAS / KATEGORIJAS D/B1 C/D C1/D1 D1/D
Vecums no kura drīkst CSDD eksāmenus 21 21 24 24
Minimālais teorētisko apmācību stundu skaits 4 25 38 28
Minimālais braukšanas apmācību stundu skaits 9 - 15 9
Mācību ilgums (nedēļās) 3 1 2 2

PIEKABES

PRORAMMAS APRAKSTS UN MĒRĶIS

piekabeKursa mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas transporta vadīšanā ar piekabi.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

PROGRAMMAS APRAKSTS UN MĒRĶIS

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBĀS IEKĻAUTS

• Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums;
• ABC praktiskais demonstrējums;
• Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana;
• Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;
• Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi – acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes;
• Elektrotraumas;
• Slīkšana;
• Dažādas traumas, amputācijas;
• Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
• Svešķermeņi;
• Cietušā transportēšana;
• Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem;
• Slimības;
• Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība.